2021 Venture Capital Guide – Norge | Verdensrettens komité

[author: Geir Evenshaug]*

Verdens juridiske råds medlemsbedrifter har nylig samarbeidet om en global risikokapitalguide, som dekker mer enn 30 jurisdiksjoner om godkjenningsprosesser for investeringer, investeringsporteføljer og investeringsstrukturer om risikokapitalavtaler (og mange flere!).

Guiden sier ikke omfattende, og lovene på dette området blir raskt dannet. Spesielt erstatter den ikke profesjonell og omfattende juridisk rådgivning fordi fakta og omstendigheter varierer fra sak til sak, og regelverk for land kan endres.

Dette kapittelet dekker Norge. Se full guide.

Scott

  1. I hvilke sektorer investerer risikovillig kapital generelt innenfor din jurisdiksjon?

Viktige sektorer som tiltrekker seg risikovillig kapital (OSS.) Investeringene i Norge inkluderer informasjonsteknologi og digitale medievirksomheter, e-handel, helse- og biovitenskap, forbruker, utdanning og gjestfrihet og oljefelttjenester.

  1. Trenger venturekapitalfond godkjenning før du investerer i din jurisdiksjon?

Nei.

  1. Har et utenlandsk risikokapitalfond en lovlig grense, eller kontrollerer investoren selskapets virksomhet, drift eller ledelse?

Det er ingen hindring for å få kontroll over en utenlandsk VC eller påvirke driften av et privat selskap innenfor områdene nevnt under Q1 ovenfor.

  1. Trenger investoren å gjennomføre en håpløs analyse før han investerer? Når vil et slikt behov utløses?

Generelt krever innledende VC-transaksjoner i Norge sjelden arkivering av tillit / tilknytningskontroll, da det er obligatorisk hvis de involverte selskapene har minst 1 milliard dollar i konsolidert inntekt i Norge, og mer enn 100 millioner dollar hvis de involverte selskapene har mer enn en million i inntekter.

  1. Hva er de foretrukne strukturene for å investere i venturekapitalkontrakter? Hva er de viktigste driverne for hver av disse konfigurasjonene?

Vanligvis investerer VC-fond i aksjer gjennom en innledende minoritetsandel, og har deretter rett til å søke om flere aksjer gjennom betinget kapital ved å utstede kapitalkall eller konvertere til aksjonærlån eller konvertible sedler. Den viktigste driveren er å skape fleksibilitet med hensyn til hvor mye tid og mengde penger du skal investere som egenkapital og å beholde muligheten til å være utlåner. Skattepåvirkninger for spesifikke VC-fond kan også være viktige for strukturen.

  1. Er det noen begrensninger på rettighetene som er tilgjengelige for risikovillige kapitalinvestorer i offentlige selskaper?
READ  WhatsApp: para que puedas subir videos de YouTube a tus niveles | Crónicas

Nei. VC-fond investerer vanligvis ikke i offentlige selskaper i Norge fordi det ikke er risikovillig kapital. Porten til å indusere et obligatorisk tilbud for alle aksjer i det børsnoterte selskapet er kontrollen av 1/3 aksjer og stemmer i henhold til norske anskaffelsesregler.

  1. Hvilken beskyttelse har risikokapitalister generelt innenfor din jurisdiksjon?

Norsk lov om aksjeselskaper åpner for visse minoritetsbeskyttelsesregler, som behovet for likebehandling, forbud mot uberettiget bruk av makter fra flertallet, forskjellige stemmerammer for bestemte avgjørelser og retten til å bli diskutert på offentlige møter. Fra et kontraktsmessig synspunkt er beskyttelse underlagt forhandlinger og det grunnleggende prinsippet om kontraktsuavhengighet.

  1. Er garantier og erstatningsforsikring vanlig i din jurisdiksjon? Er det noen juridiske eller praktiske utfordringer med å få en slik forsikring?

W & I-forsikringsmarkedet i Norge blir stadig viktigere, og vi ser ingen spesifikke juridiske eller praktiske utfordringer sammenlignet med andre europeiske jurisdiksjoner.

  1. Hva er de vanlige exit-mekanismene som er vedtatt i risikokapitaltransaksjoner, og hva er risikoen eller utfordringene forbundet med slike utstrømninger?

I en typisk risikovillig kapitalavtale velger investorer et alternativ for utgang av foss med flere exitalternativer. Dette innebærer vanligvis å forlate det første offentlige tilbudet (Børsnotering), Grunnleggere og muligheten til å tilbakekjøpe kapitalen. Hvis selskapet / grunnleggerne ikke er i stand til å gå ut på noen av disse måtene, som en siste utvei, beholder investorer retten til å selge sin investering til en tredjepartskjøper og aksjene til grunnleggerne i selskapet ved å utøve en trekkrett. .

Å implementere hver av disse utgangsmekanismene er ikke uten utfordringer. Bruken av en vellykket børsnotering eller trekkrett avhenger av markedssentimentet; Bruk av en opsjon på borgerstiftere om at grunnleggerne har økonomisk innflytelse på å kjøpe tilbake aksjer (og lån) i VC-fondet; Og tilbakekjøpet av selskapet er underlagt en rekke juridiske begrensninger (for eksempel har selskapet utdelbar fortjeneste for å betale for aksjene).

  1. Velger investorer vanligvis å gå ut av det offentlige markedet gjennom en børsnotering? Er det spesifikke offentlige markedsutfordringer å se etter?
READ  H-Mart samarbeider med Autostore for å distribuere automatiserte mikrofyllingssentre

Børsnoteringer for risikovillige kapitalfirmaer er ikke typiske i Norge, der markedet for børsnoterte selskaper generelt består av mer modne virksomheter. Selv om børsintroduksjoner er mulig for VC-er, er vellykket exit i det offentlige markedet avhengig av eksterne faktorer som markedsforhold og det regulatoriske og politiske miljøet, som ligger utenfor kontrollen av utstrømningen fra investorer. Aksjelisten i det regulerte markedet i Norge er underlagt børsens noteringsregler (alternativt Oslo Axis) og den norske verdipapirhandelloven, som i vesentlig grad integrerer EU-lovgivningen i denne forbindelse (inkludert regler knyttet til notering og utstedelse ).

* Skjat

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *