Det krever også en unnskyldning for at fallet til Labour er en del av en europeisk trend

Den sterke fremgangen til SP plaget ikke Doug Derje Anderson. Han mener en felles front mot Høyre er viktigere enn å peke avstanden til Labour SP.

Doug Derje Anderson (Labour) er styreleder for Storting Control Committee og er i sitt siste år som stortingsrepresentant. Han mener APs fall ble skapt i Norge snarere enn en del av en europeisk trend. Foto: Tom W. Kristen

Ap er i bunnen i valget. De konservative er større enn Labour ved det første valget siden mars. SP faller. Ved siden av landet har sosialdemokrati en brutt rygg.

– Når kommentatorer og andre påpeker at vår tilbakegang er en del av en europeisk trend, er det mer en forklaring enn en analyse. Det er så enkelt. Doug Derje Anderson sier at en europeisk trend ikke er en unnskyldning for vår lave støtte.

Den tidligere statsråden, partisekretæren og Stortingsformann har nektet å bli gjenvalgt til Arbeiderpartiet i Westbolt. Når elgjakten begynner neste år, vil den tidligere skogvokteren trekke seg.

Han er 63 år gammel. Gjennom årene har Anderson bare blitt vill fra en jobb i topp politikk. Dette skjedde da han forlot Stortinget i 2001.

Historisk sett har Ap i Norge og søsterpartier i Norden mer støtte enn sosialdemokrater på kontinentet.

– Det er ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det igjen, sier han før han legger til et annet stønn.

Slip profilen mot Sp

– Bør Arbeiderpartiet indikere en klar avstand til noen av SPs løsninger?

– I noen spørsmål er det ikke mye avstand mellom oss og SP, det er noe å trekke frem. I saker som er viktige for distriktene, har vi noen vanskeligheter med å finne hverandre. Dette gjelder distriktspolitikk, skogbruk og jordbruk og fiskeripolitikk. Vi erkjenner at sosiale forskjeller øker. Vi vil ikke ha noe sånt. Jeg anser ikke SP som en motstander, men som en konkurrent.

READ  Brexit: Manglende beskyttelse av fiskeriet i Storbritannia og Norge er en "katastrofe" for industrien Brexit

– Hva betyr det?

– Vi ønsker begge en bedre politikk for distriktene og mener at Høyre driver en antidistriktspolitikk. Det er bra å fokusere på de tingene som skiller oss fra Høyre. Vi bør ikke ta hverandre for gitt med det formål å danne en regjering sammen. Dette utelukker ikke det faktum at vi refererer til uenigheter der vi er uenige.

S.P. Pensjonert

For eksempel på spørsmålet om pensjoner fra første krone?

– Ja, men vi likte det her i Sporting hvor SP stemte på prosjektet vårt. Under behandlingen kom de tilbake til hallen og møtte oss, etter at de først hadde signalisert at de ville stemme, sier han.

Anderson trekker pusten dypt og sier at pensjon fra den første kronen er det viktigste. Det må ha blitt introdusert for lenge siden.

– I privat sektor er det ille at vi har store grupper som ikke har ordentlig pensjonsinntekt. Han sier at vi vil gjøre noe med det når vi vinner valget.

Labour og S.P.

– Er det en god idé at Norge ender opp med en Labour-SP-regjering etter valget, slik Trivia Slogsvold ønsker i skriften?

– Jeg håper det blir klart flertall for en Labour-SP-SV regjering. Årsaken er at jeg mener at en flerpartis minoritetsregjering gir liten utøvende makt.

– Mener du ikke Arbeiderpartiet bare skal gå inn i regjering med Sp?

– Jeg kan ikke alltid si det, sier han etter en tankepause. «Hvis Ap og Sp får flertall,» legger han til.

– Men det er et tenkt spørsmål. Uansett hva jeg svarer på det, kan du lage en tittel av det. Jeg konkluderer med at det ikke er et passende alternativ nå, sier han.

READ  Norge: En 28 år gammel fotballspiller fikk hjerteinfarkt midt i en kamp

I meningsmålingene for valget i desember vant Labour og Socialist People’s Party hver 39 mandater, hvor partiene til sammen vant 78 mandater. Flertallet trenger 85, med SV vil de ha støtte fra 91 seter.

Ikke nok

– Hvorfor styres ikke Labour som opposisjonen som velgerne støtter?

– Når SP er så avansert, skyldes det godt arbeid fra deres side. Men noen ting tar de litt for lett. De sier de vil ha alternativer og forskningsalternativer til EØS-avtalen. Men i sitt alternative budsjett vil de kutte EØS-gruppen fra januar neste år. Den tidligere landbruksministeren sier dette er tvilsomt.

I følge Anderson er det stor frustrasjon knyttet til sentralisering. Folk tror de savner seg selv. Dette er det SP har tatt godt tak i.

Anderson deler analysen av tidligere Labour-leder Thorbjorn Jackland om at det også er et krav om en sosialdemokratisk politikk. Men velgere sier blant annet S.P.

– For vår del har vi gjort en dårlig jobb. Når det er sagt, håper jeg at både budsjettdiskusjonen og utkastet til en ny partiplan i høst viser en tydelig identifiserbar profil for Ap. Dette er også tilbakemeldingene jeg får.

Kamp og #metoo

– Hva er de direkte årsakene til at Ap er 20 prosent i dag?

– En ting er veldig åpenbart. Vi har hatt veldig lang tid med å fokusere på andre ting enn politikk, påpeker han blant annet #Metto-sakene og advarslene som førte til Trond Kiskes avgang som visepresident.

Han synes det er veldig bra at partilederen har håndtert Kiskes avgang. Men han mener media er mer klar over uroen i Labour enn noe annet parti.

READ  Norge gjenopptar bistanden til Brasil for å bekjempe avskoging av Amazonas

– Vi er de beste når det gjelder politikken vår, sier han.

– Arbeidskraft skal anerkjennes som en Volvo

Anderson mener det er likheter mellom Volvo og Labor. I barndommen introduserte Volvo sin Amazon-modell. Sikker personbil med gode kjøreegenskaper og god bruktbilpris. Kampanjer for nye Volvo-modeller har hatt en umiddelbar effekt, og de siste årene har de også dekket miljøaspektet. Folk som kjøper dette bilmerket vet hva de får.

– Som Volvo må vi endre, men vi må identifiseres, insisterer han.

Han mener at SV ikke skal være like interessert i fornyelse som Arbeiderpartiet.

– Tror du planutkastet anses av mange som en tydelig venstresving?

– Ja, hvis noen vil ha det og de tror de har fått det, er det greit. Jeg etterlyser primært avklaring av partiprofilen. Det er til venstre. Vi finner ut at dette utløser litt spenning. Årsaken er nettopp her: Mange innser nå hva formålet med Labour er. Han sier det også avslører forskjeller mellom mennesker.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *