ESA godkjenner Norges tiltak for å kontrollere og utrydde Gyrodactylus salaris

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjente i dag Norges nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris i henhold til de nye EØS-reglene for dyrehelse. ESA-avgjørelsen etablerer også et nytt rammeverk for fremtidig godkjenning av andre nasjonale tiltak på Island og Norge, med sikte på å forhindre innføring og kontrollere spredning av visse sykdommer som utgjør en betydelig risiko for vannlevende dyrs helse.

21. april 2021, det nye EØS dyrehelseforskrift trådte i kraft og etablerte et rammeverk for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker.

Når en annen sykdom enn de som er oppført i forskriften utgjør en betydelig risiko for dyrehelsen, kan Island og Norge ta nasjonale tiltak for å forhindre innføring eller kontroll av spredning av sykdommen. Nasjonale tiltak må sendes ESA på forhånd for godkjenning.

Dagens beslutning etablerer to lister over nasjonale tiltak:

  • En liste over områder i Norge og Island som er fri for bestemte sykdommer

  • En liste over områder som ikke er sykdomsfrie, men hvor det er et godkjent utryddelsesprogram på plass.

For tiden inneholder listene i vedleggene til ESA-avgjørelsen bare norske nasjonale tiltak relatert til G. lønn.
For å gi ESA med jevne mellomrom å vurdere hensiktsmessigheten og nødvendigheten av tiltakene, og for å gi muligheten til å endre dem om nødvendig, bør Norge og Island sende en årlig rapport til ESA som beskriver utførelsen av tiltakene året før.

Les ESAs beslutning her.

Ansvarsfraskrivelse

EFTAs overvåkingsorgan postet dette innholdet på 16. juli 2021 og er eneansvarlig for informasjonen der. Distribuert av Offentlig, uredigert og uendret, i 16. juli 2021 12:25:30 UTC.

READ  Harris forteller FN-organet at det er på tide å forberede seg til neste pandemi

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *