Feirer 50 år med ryggraden i Norges gjenopprettingsberedskap

Dette er en diskusjonsartikkel skrevet av en ekstern bidragsyter. Artikkelen uttrykker forfatterens synspunkter.

Joint Rescue Coordination Centers veileder alle typer redningsaksjoner på land og til sjøs og i luften. Hvis du sitter fast på en fjelltopp, koordinerer redningsledere ved redningskoordineringssentre innsatsen for å få deg ned. For landgjenvinning blir arbeidet vanligvis overlevert til politiet, men Recovery Coordination Center selv har det overordnede ansvaret.

Er du i et “dilemma” som kaptein med en fiskebåt eller yacht? Kollektive redningskoordineringssentre kaller redningshelikoptre, båter og andre tilgjengelige ressurser for evakuering og redning. Hvis du trenger råd om hva du skal gjøre i en kompleks situasjon, er redningskoordinatorer i nært samarbeid med personalet på 24/7 Maritime Radio.

De kan lede deg til en trygg havn. Dette er personell med nær kunnskap om deres søke- og redningsområde, som strekker seg fra Nordsjøen mot vest mot John Mayan og Nordpolen. Enorm avstand og begrensede ressurser stiller store krav til både fagkunnskap og omfattende samarbeidsevner.

Begrensede ressurser krever tett samarbeid, ikke minst med våre naboer. Ansatte ved sentrale redningssentre jobber videre med å bygge samarbeidsrelasjoner og utveksle erfaringer mellom byråer og på tvers av landegrensene.

Ved Nord universitet er vi glade for å samarbeide med Nord -Norges Joint Recovery Coordination Center om utvikling av det innovative nettverket ARCSAR (Arctic and North Atlantic Security and Emergency Preparedness Network). Beredskapsaktører og utdanningsinstitusjoner fra åtte land i Arktis og Nord -Atlanteren, inkludert Russland og USA, jobber sammen her.

Denne innsatsen ledes av ansatte ved Joint Recovery Coordination Center i Bodo, og har mottatt betydelig støtte fra EUs innovasjonsprogram. University of the North har utviklet et utdanningsnettverk som er kompatibelt med 30 universiteter i regi av paraplyorganisasjonen Uurctic. Erfaringer kan deles her med alle land, inkludert dette nettverket, og de fleste deler av Nord.

Gjennom vårt arbeid med sikkerhets- og beredskapsnettverket har vi også den velrepresenterte besøksstatusen til Norges beredskapsrepresentanter i Arktisk råds ekspertpanel for beredskap.

Her gjør Nord-Norges redningskoordineringssenter en god jobb med å videreutvikle det felles søke- og redningsapparatet i Arktis, og dermed bygge tillit på tvers av landegrensene. Kollektive utvinningskoordineringssentre bidrar vanligvis til redningsaksjoner over landegrensene, ikke minst i de nordlige russiske farvannene. Vi så dette i den tragiske båtulykken nylig på grensen mellom Norge og Russland.

Det nye redningshelikopteret representerer den største forbedringen når det gjelder SAR Queen rekkevidde og utstyr, ikke minst for fiskeflåten i nord. Joint Recovery Coordination Centres gjennomfører årlige treninger med våre naboer, inkludert treningsforeldre.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *