Litler Global Guide – Norge – Q2 2021

Nye tiltak mot arbeidsrelaterte forbrytelser

Den nye loven ble vedtatt

Stortinget vedtok en ny lov for å forebygge og bekjempe arbeidsrelaterte forbrytelser: (i) Lønn må betales inn på ansattes kontoer ved bankoverføring (ikke kontant), noe som vil redusere mengden svart arbeid og forbedre ansattes økonomi. Situasjoner; (ii) strafferettslige straffer for tyveri av lønn (inkludert bøter og fengsel), manglende betaling av lønn eller annen lønn til en ansatt, til en ansatt som ber om en minimumslønn eller tilbakebetaling av allerede utbetalt lønn; Og (iii) strafferettslige straffer for virksomhetsledere som unnlater å etablere en profesjonell pensjonsordning eller som overholder minimumskravene i loven om obligatorisk profesjonell pensjon. De nye reglene trer i kraft 1. januar 2022.

Ettervirkningen av en tariffavtale

Forhåndsavgjørelse fra rettsvesenet eller reguleringsorganet

I sin dom av 2. juni 2021 avgjorde Høyesterett konsekvensene av tariffavtaler. Sykepleiere i aldershjem kan, etter at arbeidsgiveren har endret arbeidsgivernes struktur, i hvilken grad de kan beholde fordelen av lønnsøkningsreglene som kom fra forrige tariffavtale, så partene er bundet av en ny tariffavtale. Høyesterett mente at bestemmelsen om lønnsøkning for lang tjeneste i en tariffavtale skulle behandles som personlige lønnsvilkår som ville bli en del av den enkeltes ansettelseskontrakt og ikke ville komme til kort etter inngåelsen av tariffavtalen. Spørsmålet om utløpte tariffavtaler kan være effektive i individuelle kontrakter, bør nå vurderes som avklart av Høyesterett.

Ny lov om åpenhet om virksomheten og menneskerettigheter

Ny forskrift eller offisiell veiledning

14. juni 2021 vedtok parlamentet en ny åpenhetslov for å fremme bedriftens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne loven gjelder for store selskaper som har bosatt seg i Norge og for å levere varer eller tjenester i eller utenfor Norge, samt for utenlandske selskaper som kan være skattepliktige i Norge og for store selskaper som leverer varer eller tjenester i Norge.

READ  Langrenn, Sergei Ustyukov | Den norske arbeidsgiveren trekker fram Ustjuko som et eksempel. Situasjonen de ønsker å unngå:

Bedrifter i henhold til transparensloven er pålagt å utføre hensiktsmessige aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Bedrifter må også publisere en rapport om riktig omhuevaluering. Rapporten må oppdateres og publiseres innen 30. juni hvert år. I tillegg må selskaper gi informasjon om hvordan selskapet håndterer de reelle og potensielle negative konsekvensene for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til alle som sender inn en skriftlig forespørsel.

Endringer i arbeidsregler hjemmefra

Foreslått lovforslag eller initiativ

Vilkårene for “arbeid hjemmefra” (WFH) har fått ny relevans under epidemier. Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt en plan for å gjøre endringer i reglene, konsultasjon, og tilpasse reglene til dagens tekniske og sosiale realiteter. Departementet foreslår blant annet: (i) å tydeliggjøre formålet med forskriften; (ii) unntak fra kravet til den eksisterende skriftlige avtalen fra WFH på grunn av myndighetens pålegg eller anbefalinger; (iii) klarhet i at det som tilbys i arbeidsmiljøet inkluderer psykososiale forhold; Og (iv) Arbeidstilsynet vil ha kapasitet til å føre tilsyn med overholdelse av regelverket.

Gjengjeldelsessaker etter varsling bør behandles av en diskrimineringsnemnd

Foreslått lovforslag eller initiativ

Hvis en arbeidstaker mener at de blir ulovlig gjengjeldt for å erklære reviderbare forhold i arbeidsgivers arbeid, bør arbeidstakeren ta rettslige skritt for å avklare tvisten i retten. Indikerer at det er visse varslingssaker som skal implementeres i relevante domstoler for finansiell risiko. For å styrke varslerenes sikkerhet, foreslår regjeringen å etablere en begrenset konsesjon til antidiskrimineringsnemnda, som har makten til å avgjøre tvister som sies å bli gjengjeld etter fløyta.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *