Norge skal levere SWF -rapporter om klimarisiko senere i august | Nyheter

Den norske regjeringen har svart på en oppfordring fra akademikere denne uken om at landets suverene formuefond skal forplikte seg til netto nullutslipp, og sier de fleste politikere er enige om at 12,1 billioner norske kroner (1,16 billioner euro) ikke skal brukes til klimapolitikk – og at den vil rapportere om klimarisiko i det suverene formuefondet. På et symposium senere denne måneden.

34 økonomer og andre eksperter fra Norge og rundt om i verden signerte en felles artikkel som oppfordret det norske suverene formuefondet til å melde seg inn i FNs Net Zero Asset Owner Alliance, og dermed forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp til netto null innen 2050.

Artikkelen ble publisert tirsdag av den London-baserte tenketanken Forum of Official Financial and Monetary Institutions.

Dokumentet sa at karbonavtrykket i SPUs aksjeportefølje var mer enn dobbelt Norges totale årlige utslipp, men til tross for dette hadde fondet ingen spesifikke utslippsmål og var først og fremst fokusert på klimarisiko fremfor klimapåvirkning.

På spørsmål om svaret på IIE -artikkelen sa statssekretær Carrie Elizabeth Allrod Moyne ved Treasury: «Investeringsmålet til Global Government Pension Fund (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning, gitt et akseptabelt risikonivå.

– Investeringsstrategien og rammeverket for forvaltning av fondet er bestemt av Finansdepartementet, med hovedalternativene godkjent av det norske parlamentet, det norske parlamentet, sier Olrod Moen, som tilhører Høyre.

Hun sa at Norges Bank var ansvarlig for den operative forvaltningen av fondet og måtte håndtere forskjellige typer risiko, inkludert klimarisiko, innenfor disse rammene, og det var ingen krav i mandatet om å tilpasse fondets investeringer eller bidra til gjennomføring. spesifikke klimamål.

READ  Det hele starter for alvor med Shiba Inu

«SPU har et økonomisk mål, og det er bred politisk enighet i parlamentet om at fondet ikke skal være et verktøy i klimapolitikken,» sa hun.

Men det har vært stor usikkerhet om hvordan klimaendringer vil påvirke den globale økonomien, sa hun og skapte finansielle risikoer – vurderingene hennes har utgjort en integrert del av Norges Banks risikostyring, aktive investeringer og eierbeslutninger.

«Klimarisiko er en kompleks finansiell risikofaktor som skiller seg fra andre former for markedsrisiko,» sa Allrod Moen som svar og la til at dette gjorde det vanskelig å håndtere og prissette slik risiko for finansmarkedsaktørene.

«Departementet har lansert et initiativ for å utvide kunnskapen om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og grønn transformasjon vil påvirke investorer som SPU,» sa hun.

Hun bemerket ekspertgruppen som fikk i oppdrag tidlig i år å se på finansielle klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter i forhold til det suverene formuefondet, ledet av Martin Skank, som leder PRI-styret-samt analyser fra Norges Bank om fondets eksponering for klimarisiko.

«Departementet vil arrangere et seminar senere i august hvor ulike rapporter og analyser vil bli presentert,» sa utenriksministeren.

Olrod Moen la til at statskassen planlegger å presentere en omfattende gjennomgang av klimarisikoen og klimarelaterte investeringsmuligheter for SPU i en stortingsmelding om fondet neste vår.

Leter du etter det siste IPE -magasinet? Les den digitale versjonen her.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *