Norge støtter FNs fredsbevarende innsats – Verden

Det er behov for innsats for å få slutt på konflikter og bygge varig fred. Norge vil fortsette å spille en nøkkelrolle i fredsbyggingskommisjonen, og vi har gitt den første delen av vårt bidrag til fredsbyggingsfondet på 500 millioner kroner over fem år, ”sa norsk utenriksminister Inne Eriksen Seride.

Norge er gjenvalgt til FNs fredsbevaringskommisjon for perioden 2021-2022. Formålet med kommisjonen er å fremme varig fred i land som kommer fra voldelig konflikt. Vårt medlemskap i Fredskommisjonen sammenfaller med Norges tid som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.

Som medlem av Sikkerhetsrådet vil vi sette forebyggende diplomati og varig fred i sentrum for vår innsats. Fredskommandoen er et viktig verktøy for å oppnå dette, og vi tar sikte på å styrke forholdet mellom Sikkerhetsrådet og Kommisjonen, ”sa han.

Fredskommisjonen er et mellomstatlig rådgivende organ som støtter fredsinnsats på en rekke måter i land som kommer fra konflikt, spesielt i middelalderen. Kommisjonen samler en rekke aktører for å diskutere mulige løsninger for et land, bygge støtte og ressurser for fredsbyggingsprosesser, gi råd og foreslå integrerte strategier for fredsbygging og gjenoppretting etter konflikt. Kommisjonen er et rådgivende organ for Sikkerhetsrådet og kan spille en nøkkelrolle i implementeringen av Sikkerhetsrådets direktiver og beslutninger. Fondet arbeider også for likestilling, og mer enn 40 prosent av disse midlene er involvert i å bygge kvinners rettigheter og fred.

Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne til fredsbygging. Avtalen om å levere 500 millioner kroner (cirka 57 millioner dollar) til neste strategiske fase (2020-2024) gikk ut i desember 2020, og Norge har nå tildelt 108 millioner kroner som første del av vårt bidrag.

READ  Norge betaler Gabon for å beskytte og bevare regnskog - Quartz Africa

«Fred og sikkerhet er avgjørende for bærekraftig utvikling. For å bygge varig fred, må vi ta en bredere og langsiktig tilnærming. Norge ser på fredsfinansiering som et av de viktigste multilaterale verktøyene for å fremme og opprettholde fred for sårbare samfunn, sier Eriksen Serid.

Utenriksdepartementet

Tittel

Govt

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *