Norge strammer inn SNB-posisjon

I dag er det sentralbankdagen. Mens de ventet på Bank of England og Den europeiske sentralbanken i ettermiddag, ankom den sveitsiske nasjonalbanken og den norske banken i morges. Norges Bank strammet til skruen som forventet.

Styringsrenten faller til 0,5 %

Utvalget for pengepolitikk og pengestabilitet i Norges Bank har enstemmig vedtatt å heve styringsrenten fra 0,25 % til 0,5 %. Bedringen i norsk økonomi fortsetter. Arbeidsledigheten har gått ytterligere ned og kapasitetsutnyttelsen anslås å være høyere enn normalt, sa banken. Han erkjenner at den nye bølgen av Govt-19 bør redusere aktiviteten på kort sikt, men håper at den økonomiske oppgangen vil fortsette ettersom smittefrekvensen avtar og kontrolltiltakene lempes.

Mer usikkerhet

I tillegg understrekes det at en gradvis normalisering av styringsrenten bidrar til å opprettholde høye sysselsettingsnivåer. Høyere renter kan bidra til å motvirke strukturen til finansielle ubalanser. Ved å undersøke risikobalansen var teamet bekymret for de potensielle økonomiske konsekvensene av epidemien og kontrolltiltak i den kommende perioden. Ytterligere tolløkninger kan bli utsatt dersom det viser seg nødvendig å iverksette drastiske og varige tiltak for å begrense den økonomiske aktiviteten til neste vår. Konsernet er også bekymret for muligheten for høyere enn forventet innenlandske lønninger og prisvekst på grunn av kapasitetskontroll og vedvarende globalt prispress. Dersom det er sjanse for vedvarende høy inflasjon, kan styringsrenten heves svært raskt, som ventes å fortsette å stige i nær fremtid.

– Det er betydelig usikkerhet rundt utviklingen av epidemien og dens implikasjoner for økonomien. Men hvis utviklingen i økonomien er i tråd med utbredte prognoser, vil styringsrenten mest sannsynlig bli hevet i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olson.

READ  Norsk politi beslaglegger nesten 100 gjenstander som er meldt savnet fra Irak

Status for BNS

Den sveitsiske nasjonalbanken har på sin side valgt å følge sin ekspanderende pengepolitikk i møte med effektene av Covit-19-epidemien for å sikre prisstabilitet og støtte gjenopprettingen av den sveitsiske økonomien. Den er klar til å intervenere i valutamarkedet, om nødvendig, for å lette det oppadgående presset på francen på høyt nivå, og la kjernerenten og den negative renten som brukes for optimistiske innskudd på SNB være -0,75 %. .

Inflasjonen fortsetter

I sitt kjernescenario for Sveits forventer SNB at utvinningen vil fortsette i 2022. Dette scenariet er basert på en forutsetning om at myndighetene ikke trenger å iverksette kontrolltiltak som vil forstyrre den økonomiske aktiviteten ytterligere. I denne sammenhengen forventer SNB en BNP-vekst på rundt 3 % for 2022. Arbeidsledigheten bør være litt lavere og produktiv bruk bør fortsette å være jevn.

På prissiden spår SNB en konsumprisvekst på 1 % neste år og 0,6 % i 2023. “Ved å tillate en viss nominell vurdering i Sveits var vi i stand til å forhindre en kraftig økning i inflasjonen,” sa Thomas J. sa Jordan. Styreleder i SNB. Det “forpurret inflasjon ved å gjøre import billigere”.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *