Norge vil ikke dykke ned i sitt statlige formuesfond for å unngå å stimulere inflasjonen

Vekst oppmuntrer generelt til mindre rigiditet når det gjelder budsjettinnstramninger. Men Norge, som tjener milliarder på å selge hydrokarboner i Europa for å oppveie handelsspenninger med Russland, ønsker å holde budsjettet under kontroll. I stedet for å dykke ned i verdens største suverene formuesfond, som har nesten 1200 milliarder euro i eiendeler, velger den norske regjeringen, som tilsynelatende er på vei etter en energikrise, å ikke røre den dyrebare kattungen sin for å redusere underskuddet.

For å rettferdiggjøre denne diskrimineringen forventer den skandinaviske regjeringen betydelige budsjettutgifter i 2023. Deretter forklarer Norges finansdepartement at å dyppe ned i det statlige formuesfondet for å dekke underskuddet kan føre til høyere inflasjon og renter.

Norsk økonomi har imidlertid opplevd en moderat periode de siste månedene. Valgt som alternativ leverandør til Russland i krigen i Ukraina, så landet sitt kontinent Handelsoverskuddet nådde 197,7 milliarder kroner (19,6 milliarder euro) i august, drevet av gasseksporten, som var på 176,4 milliarder kroner.

Men i motsetning til europeiske regjeringer, som ikke begrenser offentlige utgifter for å gi økonomisk støtte til husholdninger og bedrifter som er hardt straffet av inflasjon, ønsker det nordiske landet å unngå spiraleffekten:

«Kostnadene for oljeinntekter bør reduseres på grunn av bekymring for økonomien og høy inflasjon.

Økte oljeinntektsutgifter vil legge ytterligere press oppover på inflasjons- og rentebanen, og føre til høyere arbeidsledighet, sa finansdepartementet søndag.

Som en påminnelse hevet Norges sentralbank i august i fjor styringsrenten for femte gang – på under ett år. Og sjetteplassen skal ikke utelukkes En økning er nødvendig i september hvis nødvendig for å holde inflasjonen, som var på 6,8 % år-til-år i juli. Kongeriket Norge er opptatt av å beholde kjøpekraften til innbyggerne, og ønsker å skape en bærekraftig vei i 2018, året for oljeinvesteringer.

READ  Dyrevelferd: Norge forbyr avl av to hunderaser

ECB slår hardt til for å dempe inflasjonen ved å heve renten med 75 basispunkter

Begrens kostnaden til 3 %

Det norske statlige formuesfondet investerer inntjening fra norsk oljeindustri i utenlandske aksjer og obligasjoner. Konkret har regjeringen som mål å bruke ikke mer enn 3% av verdien i et normalt år.

Men i et miljø med høy inflasjon forventer den norske lederen at forbruket avtar. Derfor vil statens inntekter fra skatter og andre kilder utenfor oljeindustrien vokse svært lite. Samtidig forventer han de anslåtte kostnadene til flyktninger, offentlige byggeprosjekter, strømforsyning til boliger – som vil øke med rundt 100 milliarder kroner (9,28 milliarder euro) i 2023 – sammenlignet med 2022, og skaper et budsjetthull. Departement.

Den norske regjeringen vil offentliggjøre sin plan for å tette gapet når den legger frem sitt budsjett for 2023 6. oktober.

(Med Reuters)

Gass: Økt tilførsel til Europa fyller Norges kasse