Norges Bank hevet renten for femte gang på under ett år

Norge ønsker å ødelegge hydraen av inflasjon som påvirker alle sine sektorer. Landets sentralbank, som ikke er en del av eurosonen og EU, gjennomførte torsdag sin femte økning av styringsrenten på under ett år. Når inflasjonen stiger, Har en tendens til å generalisere til alle produkter spesifisert i StorbritanniaNorges Bank Den gikk tilbake i overdrive ved å heve styringsrenten med 0,5 basispunkter til 1,75 %. Den nye pengeinnstrammingen er enda høyere enn de 0,25 basispunktene som ble annonsert av sentralbanksjef Ida Woldenbach i juni.

Selv i 2009, da den måtte absorbere skaden forårsaket av subprime-krisen bare måneder tidligere, valgte Fed en renteøkning på 1,5 % som var 25 basispunkter lavere enn den kjører i dag.

Denne innstrammingen i pengepolitikken har senere ført til stabilisering siden 2011. I mars 2016, mens Norges økonomi fortsatt sled av ettervirkningene, kuttet Norges Bank renten med 50 basispunkter til 0,50 % i et forsøk på å tynge kronen. Finanskrise Og Fallende priser på hydrokarboner. Så, i 2018, takket være solid vekst drevet av oljeinvesteringer, måtte banken igjen heve styringsrenten med 25 basispunkter til 0,75 %.

Ifølge sjefen for et norsk suverent formuesfond står verden ved begynnelsen av en av de «største endringene på 30 år».

Haster om hydrokarbonbestilling

Sentralbankens beslutning kan også komme som en overraskelse ettersom landet tjener enorme inntekter fra gassalg. Det skandinaviske landet har mer enn firedoblet sin eksport på et år, takket være en økning i naturgassprisene forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina. Offisiell statistikk. Gasssalget blåste Norges handelsoverskudd til 153,2 milliarder kroner (15,6 milliarder euro) i juli, og knuste den tidligere rekorden som ble satt i mars, ifølge tall offentliggjort av SSB.

READ  Slik jobber redningsarbeidere om natten - VG

Eksklusive hydrokarbonproduksjon og sjøtransport, vokste norsk økonomi med 0,7 % i andre kvartal, ifølge tall offentliggjort torsdag av det nasjonale statistikkbyrået SSB, som vitner om en klar bedring etter en nedgang i første kvartal (-0,6 %). Den norske regjeringen forventer også en intensiv vekst på 3,6 % innen 2022.

Inflasjon er brann

Men i stedet for å forvente fornyet vekst takket være sin gassindustri, foretrekker Norges Bank å forvente et utbrudd av inflasjon, tilsvarende det man ser i Storbritannia – som vil skade husholdningenes kjøpekraft.

Inflasjonen i det skandinaviske landet steg ytterligere i juli, til 6,8 % fra året før.

«En betydelig høyere rate må til for å lette presset på Norges økonomi og få inflasjonen under kontroll igjen.» Pengepolitisk tjenestemann Wolden Bache sa i en uttalelse torsdag.

Kjerneinflasjon, eksklusive energipriser og avgiftsvariasjoner, er indikatoren banken brukersteg til 4,5 %, godt over det pengepolitiske målet på 2 %.

«Dagens raskere renteøkninger vil redusere risikoen for at inflasjonen stiger permanent og behovet for å stramme pengepolitikken ytterligere inn i fremtiden.»Bank spesifisert Norge.

(med AFP)