Norges rettigheter til arktiske svalbardfarvann opprettholdt i retten

Norges Høyesterett stadfestet mandag den norske regjeringens enerett til kontinentalsokkelen rundt Svalbardskjærgården.

Høyesteretts 15 dommere avviste enstemmig en forespørsel fra den latviske rederen SIA North Star, som sa at de fritt kunne fiske snøkrabbe rundt den arktiske skjærgården.

Norge, SIA North Star, har implementert en artikkel i «Traktaten om Spitsbergen» (et annet navn for Svalbard) som legaliserte UFOer som ble signert i Paris i 1920, for å fiske snøkrabbe, eksklusivt for norske fiskere. Hersket over et territorium som er dobbelt så stort som Belgia. Traktaten anerkjenner «Norges fulle og fullstendige suverenitet» over Svalbard, men gir borgere av avtalepartene rett til å utnytte naturressursene der «på grunnlag av fullkommen likhet». Ordlyden i traktaten definerer imidlertid denne likebehandlingen som skjærgårdens landområder og «territorialfarvann», som i dag refererer til den 12 nautiske mils maritime sone, men som ikke ble nøyaktig definert i 1920. Ifølge SIA North Star tilsier ånden i avtalen at bestemmelsen skal gjelde hele kontinentalsokkelen.

Høyesterett fant ham feil, og slo fast at traktatens ordlyd ikke kunne være gjenstand for en «utdypende tolkning»: «Det er ingen utvikling i folkeretten som utvider begrepet territorialfarvann til områder som nå strekker seg utover territorialfarvannet».

Av de førti landene som har signert traktaten, er det kun Norge som gir en bindende tolkning av teksten.

Utover iskrabben er saken spesielt viktig fordi den blir sett på som en test for å kontrollere andre ressurser som kan finnes i disse havene (hydrokarboner, mineraler osv.).

READ  Martin Tjotta: «Jeg hadde ikke forventet det da jeg dro fra Norge» - Nyheter

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *