Norske ledere i formuefondet advarer mot klimarelaterte endringer

Pengesjefen hans advarer om at eventuelle endringer i den globale regjeringens investeringsstrategi for pensjonsfond basert på klimarisiko bør gjøres med forsiktighet.

Et brev til landets finansdepartementOystein Olsen, guvernør i Norges Bank, og Trond Grande, stabssjef og konserndirektør i Norges Bank Investment Management, sa at det Oslo-baserte fondet er utsatt for klimarisiko, men det er vanskelig å tallfeste risikoen og hvordan klimaendringene kan påvirke fondet.

Norges Banks ledere har, basert på studiene, sagt at de ikke mener det er tilstrekkelig bevis for at klimarisiko blir systematisk feilpriset.

Imidlertid, sa han, det suverene formuesfondet må ta opp klimarisiko og også dra nytte av mulighetene som for eksempel oppstår fra overgangen til en lav-karbon-økonomi.

Brevet sa at risikoen for henne både er fysisk og overgangsperiode. Fysisk risiko kommer av eksponering for ”alvorlige hendelser som ekstremvær og gradvise endringer som havnivåstigning og tørke,” som kan påvirke individuelle investeringer både positivt og negativt. Brevet sier at transformasjonsrisiko “kommer fra eksponering for regulatoriske endringer, teknologiske innovasjoner og utviklende forbrukerpreferanser når vi beveger oss mot en økonomi med lite karbon.”

Brevet kom som svar på statskassens arbeid for å øke forståelsen for hvordan klimaendringer, klimapolitikk og en grønn overgang vil påvirke formuefondet. NBIM ble bedt om å analysere og vurdere risikoen ved fondets økonomiske klima ved hjelp av ulike modeller og metoder, men “å identifisere klimarisikoen i fondet er ikke en enkel oppgave,” heter det i brevet.

Fondet beregner og rapporterer allerede selskapets karbonavtrykk av porteføljen, med aksjeporteføljen omtrent halvparten av størrelsen det var for syv år siden. Tallene ble ikke avslørt. Ledere utfører også scenarioanalyse og stresstesting.

READ  Mineralvarer klar til å øke norsk grafittproduksjon

NBIM har også sett på andre måter å håndtere klimarisiko i fondet på. NBIM sa at de planlegger å styrke overvåkingen av risiko for selskaper før de blir akseptert i aksjeverdenen. Brevet advarte om at en endring i en klimajustert aksjeindeks fra den nåværende indeksen “vil påvirke fondets avkastning og risikoegenskaper,” med økte transaksjonskostnader for sporing av indeksen på grunn av hyppigere endringer i klimajusterte indekser.

GPFG hadde 11,03 billioner norske kroner (1,29 billioner dollar) i eiendeler per 31. mars.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *