Sammendrag: Reaksjonsavtaler i legemiddelindustrien i Norge

Reaksjonsavtaler

Evalueringsstruktur

Hva er den generelle strukturen for å vurdere om en kontrakt eller integrert prosedyre kan betraktes som en reaksjon?

Avsnitt 10 i konkurranseloven gjenspeiler artikkel 101 i TEUF og EØS-avtalen § 53. I praksis skal rettspraksis fra EU-domstolen, domstolen, EU-kommisjonen, European Free Trade Association (EFTA) -domstolen og EFTAs overvåkingskommisjon vedrørende disse reglene i praksis søke om. Selv om Konkurransetilsynet ennå ikke har gitt retningslinjer for bruk av konkurranseloven § 10, har det gitt retningslinjer for prosjektsamarbeid.

Tekniske lisensavtaler

I hvilken grad anses tekniske lisensavtaler som negative?

Tekniske lisensavtaler klassifiseres generelt som konkurransedyktige hardcore-begrensninger i henhold til EU / EA-lovgivningen hvis de involverer samarbeid om markedsdeling eller annen oppførsel. Tekniske lisensavtaler mellom ikke-konkurrenter vil bli sett bedre på enn lignende avtaler mellom konkurrenter, og økende markedsandel vil øke potensielle konkurranseproblemer.

Gruppefritakselsesregelen for tekniske reguleringsavtaler aksepteres for å frita kontrakter fra konkurranselovens paragraf 10 hvis de oppfyller kriteriene i denne forskriften. Norske gruppefritak gjenspeiler generelt det relevante EU- og EØS-rammeverket til enhver tid. Det norske gruppefritaket for teknologioverføringsavtaler er imidlertid ennå ikke oppdatert for å gjenspeile EU-forordning 316/2014 / EF, som også gjenspeiler EU-forordning 772/2004 / EF.

Kystverket har ikke gitt egne retningslinjer for bruk av avsnitt 10 i tekniske lisensavtaler. I praksis skal retningslinjene og rettspraksis fra EU-kommisjonen, EU-domstolene, EFTA-tilsynskommisjonen og EFTA-domstolen gjelde for tolkning og anvendelse av avsnitt 10 på tekniske lisensavtaler.

Samkampanjer og sammarkedsføringsavtaler

I hvilken grad anses avtaler om markedsføring og sammarkedsføring som negative?

Samkampanjer og sammarkedsføringsavtaler mellom konkurrenter kan få konsekvenser. Å øke markedsandelen vil øke potensielle konkurranseproblemer. Kystverket har ikke gitt sine egne retningslinjer for bruk av konkurranselovens paragraf 10 for salgsfremmende eller medmarkedsføringsavtaler. I praksis skal EU-kommisjonens retningslinjer og rettspraksis fra EU-kommisjonen, EU-domstolene, EFTA-tilsynskommisjonen og EFTA-domstolen gjelde for tolkning og anvendelse av § 10 på slike avtaler.

READ  Å flytte til netto null skader ikke så mye som vi tror

Andre kontrakter

Hvilken annen type kontrakt med en konkurrent kan være et problem? Hvordan kan disse problemene løses?

Generelt kan alle avtaler som påvirker reell eller potensiell konkurranse mellom partene eller påvirker tredjeparters konkurranseposisjon være et tema i henhold til konkurranselovens paragraf 10. Eksempler er produksjonskontrakter mellom konkurrenter og FoU-kontrakter. Så lenge slike avtaler om eksistens er konkurransedyktige, vil de være tillatt. Personvernregler og tilgangsbegrensninger kan være nødvendige eller nyttige for å løse konkurranseproblemer der det er aktuelt.

Problemer med vertikale kontrakter

Hvilke aspekter ved vertikale kontrakter kan gi håpløse bekymringer?

Regelen om gruppefritak for vertikale kontrakter er vedtatt for å frita kontrakter fra konkurranseloven § 10 hvis de oppfyller kriteriene satt i den forskriften. Denne forskriften gjenspeiler EUs reguleringsfritak for vertikale restriksjoner (330/2010). Som et resultat er vertikale kontrakter mellom ikke-konkurrenter generelt unntatt fra § 10, partene eier ikke mer enn 30 prosent av markedsandelen, bortsett fra kontrakter som er underlagt visse hardcore-restriksjoner som er identifisert i seksjon 4 i den norske forskriften. , Som ligner på artikkel 4 i EUs forebyggingsforordning om vertikale restriksjoner (f.eks. Noen begrensninger på vedlikehold av videresalgspris, markeds- og kundedeling og utvalgte leveringsmetoder).

Retningslinjer fra EU-kommisjonen, EU-domstolene, EFTA-tilsynskommisjonen og EFTA-domstolen og gjeldende tolkning og anvendelse av konkurranselovens § 10 i forhold til vertikale avtaler i rettspraksis.

Patenttvistløsninger

I hvilken grad kan løsningen av en patenttvist utsette partene som er ansvarlige for tillitsbruddet?

Kystverket har anledning til å analysere patenttvistløsning under avsnitt 4.3 i EU-kommisjonens retningslinjer for avtaler om teknologioverføring. I denne forbindelse vil forliksavtalen vurdere om det er en legitim måte å nå et gjensidig akseptabelt kompromiss om en reell juridisk uenighet, eller om det oppstår fra et negativt motiv. Kystverket kan undersøke om innvandring tjener personlige formål, noe som går utover det som er objektivt nødvendig for å oppnå det tiltenkte formålet.

READ  Koreas KHNP interessert i ren energi, kjernekraft i Polen, Energy News, ET Energy World

Kollektiv kommunikasjon og kampanje

I hvilken grad er kollektiv kommunikasjon eller kampanjeaktivitet negativ?

Kollektiv kommunikasjon eller kampanjeaktivitet faller inn under konkurranselovens paragraf 10 hvis de i praksis er relatert til lover eller policyer. Seksjon 10 kan imidlertid tre i kraft hvis slike handlinger forstyrrer utvekslingen av viktig forretningsinformasjon eller tilpasser markedsstrategier eller påvirker markedsatferden til to eller flere selskaper.

For eksempel klaget to deltakere i et fagforbund i 2002 til en advokat om en økonomisk kriminalitet, påstander som brøt forbudet mot å matche priser på den tiden (konkurranseloven trådte ikke i kraft før 2004). De to selskapene var de eneste aktørene i fabrikkmarkedet i Norge på den tiden, og gjennom sin bransjesammenslutning kommenterte de myndighetene om en fremtidig reguleringsendring som de argumenterte for ville føre til høyere priser. Tjenestemenn aksepterte imidlertid endringen, hvoretter begge medlemmer av fagforeningen innførte høyere priser. Begge selskapene godtok boten fra advokaten.

PR

I hvilken grad kan offentlig kommunikasjon brytes?

I likhet med EU-kommisjonen er NCA bekymret for konsekvensene av offentlige uttalelser. Etter en avdelingsundersøkelse av finanssektoren for flere år siden, presiserte Kystverket at offentlige rapporter om fremtidige endringer i bankenes renter kan være problematiske i henhold til konkurranseretten, men ingen enkeltsaker er undersøkt på dette grunnlaget. Konkurransemyndigheten vil sannsynligvis ha lignende skepsis til PR i andre sektorer.

Informasjonsutveksling

Når gjennomsiktigheten som tiltak som eksponering for forhold til HCP og kliniske studier har økt, vil reaktive utvekslinger forekomme oftere i legemiddelindustrien?

Generelt øker økt gjennomsiktighet i et felt risikoen for informasjonsutveksling.

Tidlig i 2019 frarådte NCA noen forslag fra noen helsepolitikere om at nettopriser for legemidler som er forhandlet mellom produsenter og norske helsepersonell, bør gjøres tilgjengelig for publikum i samsvar med reglene om åpenhet i offentlig sektor, noe som resulterer i økt risiko samarbeid mellom produsenter på grunn av bekymringer.

READ  Hydro piloting energisparende resirkuleringssystem av aluminium

Dato spesifisert ved lov

Perfekt

Oppgi nøyaktig dato for innholdet ovenfor.

17. april 2020.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *