Studie avslører verdifull informasjon om helse og velvære til oppdrettslaks

Slik René Alvestad, fra Nofima, etter å ha analysert et stort produksjonsdatasett fra en kommersiell lakseprodusent i Nord-Norge for doktorgraden ved NTNU. Hovedmålene for doktorgraden hans var å identifisere risikofaktorer for generell og årsaksspesifikk dødelighet, redusert avling i sjøvannsvekstfasen og kvalitetsnedbrytning ved høsting.

Overraskende funn

Alvestad analyserte en stor kommersiell database fra 2010 til 2018. Han fant at overføring av sjøvann fra smolt med høyere gjennomsnittsvekt (opptil 200 gram) var assosiert med økt dødelighet på grunn av munnråte og sykdom. HSMB og CMS. En høyere andel laks døde også av munnråte da smolt ble overført til sjøen ved lave og synkende sjøvannstemperaturer i denne spesifikke regionen.

Disse historiske dataene antydet også at mekanisk tining bidro til et høyere antall dødsfall assosiert med HSMB og CMS, og økte også total dødelighet. Vintersår var hovedårsaken til nedbrytning ved slakting og var en vedvarende årsak til dødelighet i sjøvannsproduksjonsfasen i denne regionen og tidsperioden.

Melaninflekker var den nest viktigste årsaken til nedbrytning på tidspunktet for slakting. Fiskegrupper som hadde en høyere andel dødsfall på grunn av hjerte-relaterte sykdommer, hadde også en høyere forekomst av melaninflekker i fileten på tidspunktet for slakting.

“Oppsummert har jeg funnet ut at det er mange faktorer som driver nedgangen i kvalitet og dødelighet, men det er ingen eneste årsak som skiller seg spesielt godt ut. Vi ser imidlertid at det er mulig å demonstrere en sammenheng mellom redusert produktkvalitet og visse faktorer i produksjonsstrategien når vi har god tilgang til data i et slakteri, ”sa Alvestad i en pressemelding.

Doktorgradsarbeidet viste at innsamling og analyse av produksjonsdata kan være et verdifullt verktøy for å identifisere risikofaktorer for redusert fiskevelferd og redusert produktkvalitet i kommersielt lakseoppdrett.

READ  Ekstraordinær cruise-ferie du kan bestille med tillit

Fremhever behovet for digitalisering og standardisering

Alvestads doktorgrad var basert på tilgang til et stort antall daglige målinger i passende format. Disse inkluderte en rekke parametere som miljøfaktorer, smoltoverføringsfaktorer, fôringsdata og årsaksspesifikke dødelighetsdata.

“Det jeg gjør krever digitalisering, og at det virkelig er data i formatene som jeg trenger å analysere,” reflekterte han.

Alvestad mener det er nødvendig å forbedre infrastrukturen for å samle inn, administrere og dele data, slik at det er lettere å identifisere risikofaktorer og iverksette tiltak for å bekjempe eller unngå dem. Dette er et generelt problem for både havbruk og mange andre næringer.

“En ting vi kan se er at industrien tar problemet på alvor. Det er flere pågående initiativer for standardisert datainnsamling i havbruksnæringen.

“Jeg har lært at forholdene i kommersielt landbruk er mye mer kompliserte enn det du ser isolert i eksperimenter. Jeg lærte også mye om bransjen og noen spesifikke regionale utfordringer. Munnråte er så nytt og så tynt dekket i litteraturen, det var overraskende at det var så omfattende, sier Alvestad.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *